Home   YETENEKLİ ÇOCUKLAR

YETENEKLİ ÇOCUKLAR

Üstün potansiyelli ve özel yetenekli çocuklar; topluma yön verecek öncülerdir.

Bu çocukların erken yaşta keşfedilerek ihtiyaçlarına uygun eğitim alması gerekmektedir.

Bu çocuklar nasıl fark edilir?

Yüksek enerji düzeyi

Hızlı öğrenme

Çok soru sorma

Kavramsal ilişkilere merak

Akranlarından daha hızlı gelişim

Entelektüel merak

Gelişmiş bellek düzeyi

Erken duyarlılık

Geniş ilgi alanı