Home   Etkinliklerimiz

Etkinliklerimiz

COĞRAFYA:Yurdumuzun bölgeleri ,bölgelerimizin özellikleri, hangi bölgemizde

Hangi şehirde yaşıyoruz? Harita üzerinde bire bir eğitim.

BEYİN FIRTINASI: Konumuza uygun belirlemiş olduğumuz temalar doğrultusunda eğitimcilerimizin rehberliğinde,soru-cevap yöntemiyle

Yapılan çalışmamız çocuklarımızı anlamamıza ve keşfetmemize yardımcı olmaktadır.

TRAFİK EĞİTİMİ: Yaparak yaşayarak neden-sonuç ilişkisi kurarak ,sosyal hayatın

Bir parçası olan çocuklarımıza trafik eğitimi rutin olarak verilmektedir.

DRAMA EĞİTİMİ: Profesyonel drama eğitimcimiz tarafından hazırlanmış çevrede

Tüm gelişim alanlarına destek veren drama çalışmalarımızı,doğaçlama yoluyla

Canlandırma olarak özetleyebiliriz.

İNGİLİZCE: 4 yaştan itibaren İngilizce eğitimi verilmektedir.İngilizce kelimeler kavramlar,basit cümleler ,şarkılar,tekerlemeler ,yarışmalar yardımıyla kavratılmaktadır.

EBRU SANATI: Uzman öğretmenimiz tarafından Ebru sanatı çocuklarımıza uygulatılır.

ORFF ÇALIŞMALARI: Ritm çalışmaları uygulanır,ritm ve müzik çalışmalarıyla güncel eğitim öğretim konuları kavratılır.

GEMS ÇALIŞMALARI: Matematik ve fen çalışmaları çocuklarımızı araştırmaya ve

Keşfetmeye yönlendirir.Soyut düşünme dönemine girmedikleri için gems çalışmalarıyla matematik ve fen somutlaştırılarak öğrenim kalitesi yükseltilir.

HOBİ SAATLERİ,ATÖLYE ÇALIŞMALARI: Seramik çalışmaları,kil çalışmaları,cam

Boyama,resim sehpasında serbest resim çalışmaları,origami,atık materyal değerlendirme çalışmaları,kağıt mozaik çalışmaları.

SPOR AKTİVİTELERİ: Yüzme,buz pateni.(Grupların oluşması halinde anlaşmalı tesisler kullanılmaktadır.)